Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇABA ÇOK AMAÇLI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ

  ERASMUS PLUS “GÜÇLÜ ÇOÇUKLAR” PROJESİ (ERASMUS+ STRONG KIDS PROJECT)

Erasmus+ Sport destekleri kapsamında yapılan başvurular arasında Türkiye'den tek başarılı proje olarak seçilen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde  Öğr. Gör. Anja Güder tarafından hazırlanan "Güçlü Çocuklar Projesi” (Strong Kids), Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABA ÇAM) ortaklığıyla uygulamaya konulmuştur. Ocak 2017’de Almanya, Belçika, Letonya ve İtalya'dan oluşan 4 Avrupa ülkesiyle birlikte başlayan Proje 18 ay sürecek olup, Proje’nin hibe tutarı 50.000 Avro'dur.

Erasmus+ Sport destekleri kapsamında yapılan başvurular arasında Türkiye'den tek başarılı proje olarak seçilen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde  Öğr. Gör. Anja Güder tarafından hazırlanan "Güçlü Çocuklar Projesi” (Strong Kids), Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABA ÇAM) ortaklığıyla uygulamaya konulmuştur. Ocak 2017’de Almanya, Belçika, Letonya ve İtalya'dan oluşan 4 Avrupa ülkesiyle birlikte başlayan Proje 18 ay sürecek olup, Proje’nin hibe tutarı 50.000 Avro'dur.

Projenin temel amacı, erken çocukluk dönemi spor ve hareket eğitimi alanında proje ortak ülkeleri arasında en iyi uygulamaların geliştirilmesi, tanımlanması, tanıtılması ve bu uygulamaların paylaşımıdır. Proje çerçevesinde eğitim (spor ve hareket) modüllerini ve araçlarını birlikte hazırlamak ve geliştirmek için bir platform / ağ oluşturmak istenmektedir. Bu araçlar, erken çocukluk dönemi spor eğitimi alanında öğretmenler, öğretmen adayları, eğitmenler ve öğrencilerin becerilerini arttırmak için materyal olarak kullanılabilir. Bu proje ile özellikle sporun değeri ve erken çocukluk dönemi hareket deneyimleri hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Proje’nin ilk toplantısı, 5 ülkeden ortakların katılımı ile 15-17 Mart 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Falkensee şehrinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde (ÇABAÇAM) ve Çanakkale’deki bir İlköğretim Okulu’nda Pilot uygulamaların yürütülmesinin ardından okul öncesi ve ilköğretim çağı çocuklarına hareket eğitimi alanında örnek model oluşturulması hedeflenen Proje’nin etkinlikleri arasında “spor kutuları” ile çocuklara spor, dans ve açık hava etkinliklerini yaratıcı, çocuk dostu araçlar ve yöntemlerle sunmak, 4-6 yaş grubu çocuklar için bir etkinlik programı hazırlamak, öğretmenlerle seminerler yoluyla “günde beş dakika spor” için bir birim oluşturmak, öğretmen el kitabı, cd gibi sonuç materyalleri hazırlamak, çalıştaylar düzenlemek ve bitiminde geniş çaplı bir konferans gerçekleştirmek yer almaktadır.