Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇABA ÇOK AMAÇLI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA ÇAM “Çok Amaçlı Erken Çocukluk Egitimi Merkezi”

Erken çocukluk eğitimi insan gelişiminin başlangıç noktası ve çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Bu yıllarda çocuğun daha sonraki gelişimini etkileyen öğrenme ve davranış örüntülerinin temelleri atılmaktadır. Erken çocukluk eğitimi, ebeveynlerin sosyo-ekonomik dezavantajlarının çocuk üzerindeki etkilerinin azaltılmasında ve çocukların gelişimlerinin desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Her ne kadar sosyoekonomik durum akademik başarının artması ve azalmasında etkili ise de, okul öncesi eğitime katılmış olmak ailenin gelir durumundan bağımsız olarak da her çocuğun akademik başarısını olumlu yönde etkiler.

Türkiye’de okul öncesi eğitim hizmetlerinin %92’si kurum merkezli olarak gerçekleştirilirken, %8’i de alternatif modellerle gerçekleştirilmekte olup; 3-5 yas arası çağ nüfusunda yer alan 2.7 milyon çocuk okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Dezavantajlı çocukların, erken çocukluk hizmetlerine ulaşmalarını sağlayabilmek için yenilikçi hizmetlere ve farklı modellere gereksinim duyulmaktadır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA ÇAM (Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi) Projesi, Üniversite, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Örgütleri’nin paydaşlarının koordinasyonu ve işbirliğine güzel bir örnek model teşkil edecek şekilde ÇABA Derneği sponsorluğunda ve Çanakkale Kepez Belediyesi desteğiyle 2008 yılı Mart ayından itibaren Eğitim Fakültesi’ndeki mekanında hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında bugüne kadar 4-6 yaş arasında toplam 120 çocuk, aile ve 200’e yakın hizmet öncesi öğretmen adayına eğitim sağlanmıştır.

Projenin temel amacı, toplum katılımlı işbirliklerinin oluşturulması yoluyla özellikle gelişimsel olarak risk altında olan dezavantajlı çocuklar ve aileleri için erken çocukluk hizmetlerinin sağlanmasıdır. Bir diğer önemli amacı ise, hizmet öncesi öğretmen adaylarının teori ile pratiği bir araya getirmeleri ve yaparak-yasayarak öğrenmeleri için onlara uygun fırsatlar sağlamaktır. Proje, 2008-2012 yılları arasında ‘Prof. Dr. Suzan Erbas Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfı’, 2012-2015 yılları arasında da ‘ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Egitimi Sınıfı’ adıyla Eğitim Fakültesi Anafartalar Yerleşkesi’nde hizmet vermiştir. Birim, 2015-2016 Eğitim-Öğretim dönemine Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki yeni binasında ‘ÇABA ÇAM Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’ olarak başlamıştır. Ayrıca birim bünyesinde, farklı illerdeki eğitim kurumlarının oyuncak, kırtasiye malzemesi vb. ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla da ‘Kozalak Oyuncak Değişim Atölyesi’ kurulmuştur.

Bundan sonrasında öncelikli amacımız, ÇABA Ailemizin tüm üyeleriyle birlikte elele vererek projemizi ülkemizin ihtiyaç duyulan bölgelerine taşımak; çok daha fazla sayıda çocuğa, aileye, öğretmen adayına, öğretmene, kısacası çocuğa dokunan tüm bireylere erken çocukluk döneminde eğitim sağlamaktır.

“Erken çocukluk eğitimi, toplumsal eşitsizliğin giderilmesindeki en erken müdahaledir.”


ÇABA ÇAM

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!