Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇABA ÇOK AMAÇLI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ

Eğitmenlerle İgili Belgeler

İlgili belgelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ekler

Bireysel Çocuk Gözlem Raporu Uzman Yönlendirme Şablonu.docx
Eğitmen Performans Değerlendirme Çizelgesi.docx
Eğitmen Performans Değerlendirme Formu.docx
Eğitmen Proje Önerisi Formu.doc
Eğitmen Sorumluluk İş Bölümü.docx
Eğitmen Yıl Sonu Genel Değerlendirme Formu.docx
Eğitmen Yönerge. OK.docx
PDR Çocuk Gözlem Formu.docx