Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇABA ÇOK AMAÇLI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ

Proje Yürütücümüz

Dr. Ebru Aktan Acar

 

     

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anaokulu Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı’nda Doktorasını tamamladı. 1997 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent ünvanını elde etti. Halen aynı üniversitede İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca ÇABA ÇAM Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nin Proje Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Çalışma alanları arasında okul öncesi dönemde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, erken çocukluk eğitimi modelleri, barış eğitimi ve farklılıklara saygı gibi konular yer almakta olup, çeşitli yurtiçi/yurtdışı yayınları ve proje çalışmaları bulunmaktadır.