Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇABA ÇOK AMAÇLI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ

Proje Yürütücümüz

Prof. Dr. Ebru Aktan Acar

 

     

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anaokulu Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı’nda Doktorasını tamamladı. 1997 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent, 2017 yılında da Profesör ünvanını aldı. Halen aynı üniversitede Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nin (ÇABAÇAM) Proje Koordinatörlüğü’nü yürütmektedir.

Çalışma alanları arasında erken okuryazarlık becerileri, dünyadaki erken çocukluk eğitimi model ve yaklaşımları, Kimlikli Bebekler Yaklaşımı, barış eğitimi ve farklılıklara saygı gibi konular yer alan Ebru Aktan Acar, ulusal/uluslararası burslar ve projeler kapsamında farklı ülkelerde araştırma ve alan gezileri yürütmüş olup, çok sayıda ulusal/uluslararası yayını ve proje çalışmaları bulunmaktadır.