Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇABA ÇOK AMAÇLI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ

Projemizin Amaçları

Projenin Amaçları:

Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfı’nın amaçları şunlardır;

Projenin temel amacı, Çanakkale il ve ilçelerinde farklı nedenlerden dolayı okul öncesi eğitim alamayan çocukların (5-6 yaş), özellikle zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyici yönde hazırlanan programlar yardımıyla eğitim almalarını sağlamak; benzer şekilde Anne-Baba Eğitimi Seminerleri vasıtasıyla aileleri de sürece katarak desteklemek.

Üniversite öğretim elemanları, öğrencileri, Çanakkale ili ve ilçelerdeki Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri, Çocuk Gelişimi Bölümü ve Kız Meslek Lisesi Öğrencileri arasında bilgi-alışverişinde bulunmak; seminerler düzenlemek; alandaki dökümanları paylaşmak.

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndaki lisans öğrencilerinin farklı derslerde, teori ile pratiği uygulamalı olarak yaparak yaşayarak öğrenmelerine gerekli ortamı sağlamak; özellikle çocukların boyutlarında hazırlanmış masalarda onlarla hizmet öncesinde empati kurmalarına yardımcı olmak.

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin boş zamanlarında yaratıcı yeteneklerini geliştirebilmeleri için sağlık ve hijyen kurallarına uygun çeşitli artık malzemelerin bulunduğu çok yönlü eğitim ortamı hazırlamak. Daha sonrasında da bu materyalleri Çanakkale ili ve ilçelerindeki ihtiyacı olan okul öncesi eğitim kurumları ile paylaşmak.

Lisans öğrencilerine, yaparak yaşayarak öğrenecekleri bir eğitim ortamı sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırmak; farklı bakış açıları sağlayarak, araştırmacı yönlerini teşvik etmek.

Çanakkale ilinde okul öncesi eğitim alanında uzman ve ilgili kişilerin bilgilerini paylaşacakları ve fikir alışverişinde bulunacakları bir paylaşım ortamı yaratmak.

Projenin uygulama süreci içerisinde Çanakkale Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, SHÇEK, Yerel Gündem 21 ve diğer tüm Sivil Toplum Örgütleri ile fikir alışverişinde bulunarak destek almak.

Oyuncak kütüphanesi, bibliyotek, vb. özel ünitelerle sınıfı zenginleştirmek ve geliştirmek.

İlerleyen yıllarda merkez haline dönüştürüp, erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması için alternatif bir model yaratmak ve bu modelin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan bu sınıfın, diğer üniversitelerin ilgili bölümlerine öncülük etmesinin yanı sıra, gerek erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması için bir model teşkil edeceği, gerekse de alana hizmet verecek olan nitelikli öğretmen yetiştirme sürecine farklı bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir.