Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇABA ÇOK AMAÇLI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ

Kim kimdir? Nerede ne var?

Kim Kimdir?

 • Aday Eğitmen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin yüksek okul/fakülte/enstitülerinde öğrenim gören ön lisans/lisans/yüksek lisans öğrencileri arasından ÇABAÇAM’da gönüllü olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olmaya aday kişidir. Aday Eğitmen Yönergesi’nde yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Asistan: Yürütücü ile işbirliği içerisinde ÇABAÇAM’ın eğitim-öğretim ve işleyişiyle ilgili koordinasyonunu sağlar.
 • Branş Öğretmeni: Kendi alanında öğretmenlik yapmaya yetkin kişidir. Branş Öğretmeni Yönergesi’nde yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
 • ÇABAÇAM Gönüllüsü: ÇABAÇAM’ın her tür faaliyetine Yürütücü Ekip işbirliğiyle istediği düzeyde katkı sağlayan ÇABAÇAM Ekibi’nin dışındaki kişidir.
 • Eğitmen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin yüksek okul/fakülte/enstitülerinde öğrenim gören ön lisans/lisans/yüksek lisans öğrencileri arasından Aday Eğitmen sürecini tamamlayan kişidir. Eğitmen Yönergesi’nde yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
 • İletişim Koordinatörü: Yürütücü ve Asistan ile işbirliği içerisinde ÇABAÇAM’ın idari işleyişiyle ilgili koordinasyonu sağlar. İletişim Koordinatörü, İş Tanımı’nda yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. 
 • Kemik Ekip: Yürütücü Ekip ve Öğretmen(ler)den oluşur.
 • Mentör: Eğitmenlerin ilgileri doğrultusunda kurulan Proje Ekiplerine Danışmanlık yapan kişidir.
 • Öğretmen: Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programı mezunu olup, ÇABAÇAM’daki eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten kişidir. Öğretmen İş Tanımı’nda yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Yardımcı Personel: Merkezin temizlik ve düzeninden sorumlu kişidir. Yardımcı Personel İş Tanımı’nda yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Yürütücü: ÇABAÇAM’ın eğitim-öğretim ve işleyişinden sorumludur.
 • Yürütücü Ekip: Yürütücü, Asistan ve İletişim Koordinatörü’nden oluşur. 

 

Nerede Ne Var?

 • Atölye: Sanat etkinlikleri ile kursların gerçekleştirildiği, sanat eğitimine yönelik malzemeler ile artık materyallerin depolandığı alandır.
 • Bibliyotek: Her yaş grubuna yönelik kitapların ve erken çocukluk dönemine uygun oyuncakların yer aldığı alandır.
 • Bibliyotek Büyük Depo: Kırtasiye malzemeleri ile eğitimsel materyallerin depolandığı alandır. Asistan ve Öğretmen(ler) sorumluluğundadır.
 • Bibliyotek Küçük Depo: Hareket ve oyun etkinliklerine yönelik materyallerin depolandığı alandır. Jimnastik Branş Öğretmeni’nin sorumluluğundadır.
 • Depo (-1 kat): Erzak, temizlik ve tamirat/tadilat malzemelerinin bulunduğu alandır. Çamaşır yıkama ve ütüleme işleri burada gerçekleştirilir.
 • Dış Mekan: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği açık alandır.
 • Eğitmen Odası: Branş öğretmenleri, eğitmenler, aday eğitmenler ve yardımcı personelin dinlenme ve çalışma amacıyla kullandıkları alandır.
 • Eğitmen Odası Depo: Büyük ebatlardaki eğitim materyallerinin ve dönem sonunda sergilenmek üzere kullanılacak sanat projelerinin depolandığı alandır. İletişim Koordinatörü ve Öğretmen(ler) sorumluluğundadır.
 • Gelişim İzleme ve Değerlendirme Odası: Çocukların gelişimlerinin izlendiği ve değerlendirildiği alandır. Asistan ve İletişim Koordinatörü tarafından kullanılır.
 • Grup Odası: Öğretmen(ler)in sorumluluğunda çocuklarla eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü alandır.
 • Grup Odası Deposu: Portfolyoların ve günlük kullanılan eğitim materyallerinin bulunduğu alandır. Sorumluluğu Öğretmen(ler)e aittir.
 • Gözlem Odası: Çocukların ve yetişkinlerin tek yönlü ayna ile gözlemlendiği alandır.
 • Hayal Odası: Çocukların serbest zaman etkinlikleri ile branş etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri, yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik çeşitli materyal ve aksesuarların yer aldığı alandır.
 • Kış Bahçesi: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği çok amaçlı kapalı alandır.
 • Kozalak: Yürütücü’nün sorumluluğunda ihtiyaç sahibi okullara iletilmek üzere oyuncak, kırtasiye ve eğitim materyallerinin depolandığı alandır. 
 • Mutfak: Yardımcı personelin sorumluluğunda yeme-içme hazırlıklarının yapıldığı alandır.
 • Seminer Odası: Yetişkinlerle eğitim faaliyetlerinin (seminer, toplantı, atölye çalışması vb.) yürütüldüğü alandır.
 • Seminer Odası Depo: Araç-gereçlerin depolandığı alandır.
 • Yönetim Odası: Proje Yürütücü Ekibi ve Öğretmen(ler)i tarafından kullanılır. Arşiv ve güncel dokümanlar burada yer alır.
 • Yürütücü Odası: Proje Yürütücüsü’nün kişisel ofisidir.