Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇABA ÇOK AMAÇLI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ

Kimlikli Bebekler Yaklaşımı “Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı” Gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi Paylaşım Seminerleri kapsamında 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde Prof. Dr. Ebru Aktan Acar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) ve Maggie Pınar (Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından iki tam gün süren Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı gerçekleştirildi.

Farklı illerden öğretmen ve akademisyenlerin katıldığı program kapsamında Kimlikli Bebekler Yaklaşımı tanıtılarak, dünyadan ve Türkiye’den uygulama örnekleri paylaşıldı; Katılımcılar Kimlikli Bebekler ile tanışarak sınıf içi/dışı uygulamalarını nasıl planlayacaklarına yönelik teorik ve uygulamalı bilgiler edindiler.  Yaklaşık 5 ay sürecek olan Programın sonunda süpervizyon aşamasını tamamlayan katılımcılar, Kimlikli Bebekler Uygulayıcı Eğitimi Sertifikası’nı almaya hak kazanacaklardır.