Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇABA ÇOK AMAÇLI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ

Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı Paylaşım Toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi Paylaşım Seminerleri kapsamında  30 Haziran 2018 Cumartesi günü Prof. Dr. Ebru Aktan Acar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) ve Maggie Pınar (Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programı Paylaşım Toplantısı gerçekleştirildi.

Farklı illerden öğretmen ve akademisyenlerin katıldığı program da 4 uygulayıcı adayı sertifika almaya hak kazanarak Kimlikli Bebekler Uygulayıcı Eğitmeni olmuş, 3 aday da birer uygulama daha gerçekleştirerek sertifika almaya hak kazanacaklardır.